DaBU justerer regler for pro/am stævner

Pro/am stævner – eller AOB/PRO stævner, som det hedder i DaBUs terminologi – har ikke været ualmindelige i de senere år. Danish Fight Night i Albertslund og om få uger i Royal Arena er med deltagelse af både DPBF-proffer og boksere fra DABU-kiubben Herlev Boxing. Og TK Promotion har haft stævner i blandt andet Kolding i 2021. Blot for at nævne nogen.

DaBU har et AOB/PRO udvalg, der består af Bo Bøgeskov, Arne Lund Christensen og Thomas Møllenberg. Sidstnævnte har for kort tid siden afløst Rachid Idrissi.

DaBU skriver i årsberetningen for 2022, inden Repræsentantskabsmødet den 21. maj, at udvalget lå stille i 2022, men at det nu har konstitueret sig på ny, med en større samarbejdsflade til det professionelle forbund DPBF. Intentionen er yderligere udvikling på konceptet og formatet omkring AOB/PRO boksning under Danmarks Bokse-Union.

Bestyrelse skal godkende professionelle promotorer
Udvalget vil efter repræsentantskabsmødet tage initiativ til at etablere en samarbejdsmodel med udvalgte promotorer. Allerede inden dette arbejde går i gang, har DaBUs bestyrelse dog den 20. marts 2023 besluttet en justering af reglerne om samarbejde om am/pro stævner.

Det betyder blandt andet, at DPBF-promotorer, der ønsker at samarbejde med DaBU-klubber, skal søge om forhåndsgodkendelse for et år ad gangen. Og beslutningskompetencen ligger ifølge formuleringen ikke hos AOB/PRO udvalget, men hos bestyrelsen. Beslutningen lyder i sin helhed:

”Med intention om at sikre DaBUs klubber bedst muligt i klubbernes lokalområder samt sikre en vis form for klare retningslinjer i samarbejdet, der til enhver tid efterlever DaBUs gældende regler for sportslig afvikling – indføres beslutning om, at ved evt. stævnesamarbejde mellem DaBU klubber og professionelle promotorer skal et sådant samarbejde godkendes af DaBUs bestyrelse 2 måneder inden stævnedato.

Bestyrelsen regulerer til hver tid antallet af boksepromotorer, der opnår samarbejdsgodkendelse med DaBU klubber. Evt. boksepromotorer der ønsker samarbejde med DaBU klubber for stævnesamarbejde skal have indløst licens ved DPBF – og skal ligeledes have en forudgodkendelse fra DaBUs bestyrelsen, hvilket sker for en 12 måneders periode, som følger DaBU sæsonkalender fra 1. juli til 30. juni.”

Kommentarer